Stimate client, pentru a iti oferi cea mai buna experienta si promotii relevante pentru tine, folosim cookie-uri. Prin apasarea butonului "Sunt de acord", acceptati sa primiti toate cookie-urile de pe site-ul nostru.
Setarile pentru cookie-uri pot fi schimbate in orice moment prin Pagina de informatii despre cookie-uri.
Accept urmatoarele cookie:   Cookie obligatorii Cookie de marketing Cookie pentru chat

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact de pe www.vacanta-eurotrip.ro sau cele din contract.
SC Eurotrip 2008 SRL este operator de date cu caracter personal numarul 33717

Incepand cu data de 25 mai 2018 va fi abrogata Directiva 95/46/CE (si Legea nationala nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) si va fi aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor”/”GDPR”);

Partile agreeaza cu privire la urmatoarele:
Art. 1. Obiectul, natura si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
1.1. Obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal priveste prelucrarea si transferul de la Turist catre SC. Eurotrip 2008 SRL a datelor cu caracter personal necesare executarii contractului (“Contractul cu Turistul”).
1.2. Toate Datele cu Caracter Personal pe care partile le prelucreaza si le transfera intre ele pentru indeplinirea obiectului Contractului, precum si documentele, informatiile, cunostintele, indiferent de suportul pe care se afla (de exemplu, dar fara a se limita la: format fizic, format electronic, dischete, discuri, cd-uri), la care partile au acces pe parcursul derularii Contractului, au caracter strict confidential.

2. Durata prelucrarii
2.1. Perioada pentru care se prelucrează Datele cu Caracter Personal nu trebuie sa depaseasca perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele si anume executarea Contractului cu Turistul si, dupa caz, executarea politei de asigurare. In consecinta, in termen de 5 ani de la expirarea contractului, partile se obliga sa stearga datele salvate in sistemele si arhivele proprii, cu exceptia datelor si informatiilor necesare in cadrul unei proceduri litigioase sau a celor necesar a fi pastrate conform legii pentru evidentierea activitatii, tinand cont si de obligatiile de arhivare si de raportare sau, dupa caz, pentru indeplinirea scopului de marketing de catre SC. Eurotrip 2008 SRL, in conditiile obtinerii acordului expres a Persoanelor Vizate pentru acest scop.
2.2. In ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal utilizate pentru emiterea de oferte de turism, in cazul in care aceste oferte nu se transforma in contracte si comanda ferma si SC. Eurotrip 2008 SRL nu are acordul expres al Persoanei Vizate pentru folosirea datelor in scop de marketing, aceste date vor fi sterse din toate sistemele si arhivele maxim 45 de zile de la data expirarii ofertei.

3. Tipul de date cu caracter personal si categoriile de persoane vizate
3.1. Datele cu Caracter Personal ce sunt prelucrate de parti, necesare pentru indeplinirea obiectului Contractului cu Turistul, in conformitate cu prevederile prezentului Act sunt, dar fara a se limita la urmatoarele: numele si prenumele, CNP, serie si nr CI , adresa de domiciliu, adresa de mail, nr. de telefon. Colectarea si prelucrarea initiala a datelor cu caracter personal necesare va fi realizata de catre SC. Eurotrip 2008 SRL.
Atat SC Eurotrip 2008 SRL cat si touroperatorii si asiguratorii parteneri, sau alti parteneri sunt considerati a fi operatori in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu Caracter Personal mentionate mai sus, transferate intre parti sau, dupa caz, prelucrate in baza Contractului.
3.2. SC. Eurotrip 2008 SRL va transfera catre parteneri, dupa colectare, Date cu Caracter Personal ale Persoanelor vizate prin introducerea datelor in sistemele de rezervari, siteme de emitere a biletelor de avion, sisteme de emitere polite a Asiguratorului, cat si prin intermediul web service ( API) .

4. Drepturile persoanelor vizate
- dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
- dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
- dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
- dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
- dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
- dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
- dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).